På bilden syns Maria Billemark Öqvist, sjuksköterska, Wilhelmina Hoffman från Silviastiftelsen och Marianne Walther, vårdenhetschef.

2 december 2020

Geriatriska avdelningen på Nyköpings lasarett Silviacertifieras

Ett lyft för demensvården på Nyköpings lasarett för både patienter och anhöriga. Det är vad Silviacertifieringen innebär och som verksamhetens medarbetare fått med sig.

- Det känns jättebra att vi gjort detta. Det är en gedigen utbildning medarbetarna har gått igenom enligt den vårdfilosofi som finns uppsatt av Silviahemmet. Det handlar om teamarbete, personcentrerad vård, anhörigstöd och kommunikation, säger Marianne Walther, vårdenhetschef på geriatriska rehabkliniken på Nyköpings lasarett.

Drottning Silvia arbetar sedan länge för att lyfta vården och frågorna kring demens. Via Silviahemmet kan verksamheter ansöka om att utbildas enligt vissa kriterier där slutmålet är att höja vården och bemötandet av både patienter och deras anhöriga. Som bevis för att verksamheten gått utbildningen blir man certifierad. En ceremoni där drottning Silvia själv brukar delta. På grund av omständigheterna blev det inte så i Nyköping.

- Nej, vi hade en mindre certifieringsceremoni med representanter från Silviahemmet på plats, utomhus och en coronaanpassad grupp, säger Marianne Walther.

Verksamheten på Nyköpings lasarett är den fjärde slutenvårdsavdelningen i landet att bli certifierad. I Region Sörmland har verksamheten på Mälarsjukhuset tidigare blivit det. I Nyköping har alla medarbetare inom den geriatriska slutenvården, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och paramedicinare har genomgått de tre dagarnas utbildning som krävs för certifieringen.

- Några har dessutom gått arbetsledarutbildningen och fyra stycken har fått reflektionsledarutbildning. Vi kommer att fortsätta med reflektionsträffar där alla som genomgått utbildningen deltar i mindre grupper. Det här är en kvalitetsäkring av verksamheten och ett lyft för våra viktiga patienter och deras anhöriga, säger Marianne Walther.

 

Z235