28 februari 2019

God tillgång till vård men förtroendet under rikssnitt

De flesta invånarna i Sverige och Sörmland, över 80 procent, anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Väntetiderna till vårdcentraler får något får bättre omdömen i Sörmland än riket. Däremot hamnar förtroendet för hälso- och sjukvården under rikssnitt.

Förtroendet för den svenska hälso- och sjukvården är fortsatt högt, men varierar mellan olika regioner. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2018, en nationell undersökning om hur invånare uppfattar den svenska hälso- och sjukvården.

– Vi placerar oss i det stora hela kring genomsnittet för övriga landet. Vi har efter flera år med lägre resultat förbättrat dem men har fortfarande områden att jobba med, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

61 procent svarar att de har ett stort förtroende för sjukvården som helhet i sin region, samma andel som förgående år. Siffrorna varierar dock över landet med relativt stora skillnader mellan regionerna. För Sörmland blir siffran 57 procent.

Förtroendet för 1177 Vårdguidens information och råd om hälsa och vård via webben fortsätter att öka. 65 procent uppger att de har förtroende för 1177.se i hela landet. Även förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster ökar.

Undersökningen gjordes dock innan uppgifter kommit fram om att samtal till 1177 legat ute på nätet.

FAKTA

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård.
Undersökningen genomfördes under perioden april-maj samt oktober-november 2018.
Totalt 41 090 personer över hela landet har svarat på enkäten.
Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Här finns mer läsning.

MXEE