21 november 2019

Granar avverkas efter barkborreangrepp

Delar av Region Sörmlands skogar vid Nynäs naturreservat är angripna av granbarkborre. Över 65 hektar granskog måste därför avverkas. Arbetet inleds under hösten och pågår en bit in i nästa år.

- Det är stora områden som är angripna och det är dessutom flera områden som ligger nära vägar. Eftersom vi måste ta ned stora mängder granar kommer dessa ytor att se annorlunda ut i framtiden. Ju fler angripna granar vi kan avverka och få ut ur skogarna innan granbarkborren börjar svärma och angripa ytterligare träd desto bättre är det, säger Stephan Gäfvert, naturreservatsförvaltare.

Angreppen av granbarkborre har drabbat stora delar av södra Sverige där Götaland och Svealand är särskilt utsatt. Anledningen till problemen beror till stor del på varma somrar.
- Granbarkborren finns naturligt, det är ingen invasiv art. Men vid torra somrar stressas och försvagas granarna vilket gör att de inte har tillräcklig motståndskraft mot angrepp. Friska granar täpper till hålen som granbarkborren gör med kåda, det klarar inte en stressad och nedsatt gran, säger Stephan Gäfvert.

Resultatet blir att granarna tappar bark och barr, blir bruna och dör.
- Det är ett enormt problem och beror på en obalans i naturen. Bara den skog vi måste avverka handlar om hundratals lastbilslass, säger Stephan Gäfvert.

FSKA