15 juli 2020

Barn och ungdomskliniken- först att bli godkänd enligt modellen barnanpassad vård

Barn- och ungdomskliniken i Region Sörmland är tillsammans med motsvarande klinik i region Gävleborg – först i Sverige med att bli godkända enligt den nationella modellen Barnanpassad vård. Ett gediget arbete där alla medarbetare på kliniken varit delaktiga ligger bakom framgången.

- Att vara först ut är hedersamt och gör Sörmland till föregångare, det är också roligt att se hur långt vi redan kommit! Samtidigt behöver vi fortsätta utveckla de barnvänliga anpassningarna för att stärka barnets rättigheter till trygghet och delaktighet i hälso- och sjukvårdens alla delar, säger Monica Johansson (S), regionråd.

Barnkonventionen har funnits i 30 år. Den blev lag från januari 2020 och inför detta valde barn- och ungdomskliniken att göra en grundlig genomlysning av verksamhetens arbetssätt med barnrättsögonen på.

Under 2019 och början av 2020 - har en arbetsgrupp med representanter från samtliga enheter inom kliniken, med olika yrkesroller sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, läkare, chefer, klinikens verksamhetsutvecklare följt processen enligt modellen barnanpassad vård. Tillsammans med Region Gävleborg har barn- och ungdomskliniken i Sörmlands granskat varandra och arbetat med de kriterier som finns uppställda i modellen för barnanpassad vård.

- Vi som arbetar med barn och möter sjuka barn varje dag behöver veta i högre utsträckning vad barnen vill och tycker och att delta i granskningen blev en ögonöppnare på många sätt. Både för det vi gör bra och det vi kan göra bättre, barnets bästa. Granskningen blev ett verktyg att se hur vi lever upp till våra högt ställda ambitioner och barnkonventionen, riktlinjer och lagar, säger Diana Bornstein Welff, verksamhetschef för barn- och ungdomskliniken i Sörmland.

Fakta exempel ur granskningen

Barnen nämner och uppskattar att personalen pratar till dem med uttryck som "de berättar vad som kommer att hända, "lyssnar på mig och svarar när jag frågar, så att jag förstår - och förklarar mera när jag inte förstår"

Vid den kollegiala granskningen har Sörmland uppskattats för, föredömlig hemsjukvård med mobila team, palliativ hemsjukvård, då till och med clowner är med på hembesök.

Medarbetare känner till, och följer regionens mycket bra riktlinjer kring anmälningsplikten, orosanmälan när barn far illa.

 

EKQM