22 december 2020

Här finns Region Sörmlands vaccinationsplan

Hur kommer vaccinationen i Sörmland gå till, i vilken ordning sker prioriteringen och vilken tilldelning får Sörmland? Detta och mycket mer finns att läsa i Region Sörmlands vaccinationsplan.

Målet är att kunna erbjuda Sörmlands invånare vaccination mot covid-19 på
ett säkert och effektivt sätt. Yttersta målsättningen är att minimera
smittspridning och därmed minska risken för allvarlig sjukdom eller död i
covid-19.

Hela vaccinationsplanen finns på samverkanswebben.

6XF3