5 november 2019

Hjälplinjen integreras i den reguljära vården

Hjälplinjen är en nationell tjänst som sedan 2002 erbjudit psykologiskt samtalsstöd via telefon till människor i kris. Vid årsskiftet avvecklas tjänsten för att istället integreras i den reguljära vården, både inom regionen och genom befintliga nationella tjänster som rör psykologiskt stöd.

På så sätt skapas förutsättningar för bättre patientsäkerhet, kvalitet, dokumentation och uppföljning.

Hjälplinjen har finansierats gemensamt av Sveriges regioner. Tjänsten har förvaltats av Inera, som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt av regioner och kommuner.

Nu har Inera beslutat att avveckla tjänsten.

Omkring 30 000 samtal har ringts till Hjälplinjen varje år, men Hjälplinjens medarbetare har endast haft kapacitet att besvara cirka hälften av dem.

Genom att integrera Hjälplinjen i den nationella och regionala vården ökar tillgängligheten till stöd. Patienterna kan hänvisas direkt till rätt vård, eller få en tid hos rätt kompetens utifrån sina individuella behov.

Den 4 november beslutade programstyrgruppen i Region Sörmland att

  • patienterna hänvisas till primärvården/psykiatrin eller annan verksamhet i Region Sörmland utifrån identifierade behov.
  • patienterna kan även hänvisas till befintliga tjänster som kan möta behovet av tillfälligt psykologiskt stöd. Exempelvis; BRIS, UMO, YOUMO, Kvinnofridslinjen, Mansjouren, MIND, Tjejzonen och 1177 Vårdguiden på telefon.

För ytterligare information

Kontakta Katarina Forsberg, e-hälsostrateg, på 072-085 84 24

Fakta om Hjälplinjen

Anonym frågetjänst per telefon. Cirka 30 000 samtal per år varav hälften besvaras.

Hjälplinjen startades 2002 på initiativ av intresse- och anhörigorganisationer inom området psykisk ohälsa.

Från 2005 och under några år framåt var verksamheten statligt finansierad. Därefter har den finansierats av Sveriges regioner inom Inera, som ägs av SKL samt av regioner och kommuner.

83ME