17 mars 2020

Hosta, feber och förkylning - använd knappval 9

Det är fortfarande stort tryck till våra sköterskor på 1177. För att göra det enklare för patienter och medarbetare önskar vi att alla med frågor om förkylning, hosta och feber använder knappval 9- Corona.

Region Sörmland har ökat bemanningen på 1177 men trycket är fortfarande stort och för att göra det lättare att komma fram med frågor som inte handlar om luftvägsproblem, rekommenderar vi alla med frågor om förkylning, hosta och feber att använda knappval 9 Corona. Där sitter sköterskor med brett kunnande om frågor kring luftvägsproblematik.

På detta sätt gör vi det lättare för alla som ringer med andra frågor att få hjälp och rådgivning.

7YZK