5 april 2019

Huvudentrén på Nyköpings lasarett flyttar till entré 7

Den 10 april flyttar vi huvudentrén på Nyköpings lasarett till entré 7. Dit flyttar även Kontaktcenter, café och kiosk.

Flytten sker med anledning till att vi börjar riva delar av sjukhuset för att bygga upp en ny vårdbyggnad. Byggprojektet kommer pågå i ett par år framöver.

Vi öppnar två nya entréer

I samband med rivningen stänger entré 1 och 2 och vi öppnar två nya, entré 20 och 21. Som patient får du information om vilken entré och målpunkt du ska gå till i din kallelse. När du väl är där så använder du som vanligt en av våra incheckningsterminaler för att anmäla dig.

Entré 20.

Entré 21.

För mer information, besök www.regionsormland.se/nykopings-lasarett eller kontakta Kontaktcenter på Skyddad adress alt telefon: 016-10 32 00

C6YT