26 februari 2020

Information om coronaviruset

Det rapporteras mycket om det nya coronaviruset just nu. Risken för smittspridning i Sverige bedöms som fortsatt låg och smittskyddsenheten följer utvecklingen.

- Det är fortsatt låg risk för smittspridning i Sverige. Det gäller även om enstaka fall diagnosticeras vilket mycket väl kan ske närmaste tiden, säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Sörmland.

I flera länder, förutom Kina, förekommer nu inhemsk smittspridning i bland annat Japan, Sydkorea, Singapore, Iran och Italien. Detta kan ändras dag från dag och Folkhälsomyndigheten har fortlöpande avstämning med landets smittskyddsläkare.

Privatpersoner med symptom ska kontakta 1177 för rådgivning. Risken för ytterligare fall i Sverige har ökat eftersom fler länder i världen är drabbade. Risken för smittspridning inom Sverige är dock låg och åtgärderna inriktas på korrekt omhändertagande och smittspårning av misstänkta fall.

Folkhälsomyndigheten har kontakt med 1177 för samstämmig nationell information.

Här finns mer information om coronaviruset.

VJPB