28 februari 2020

113 13 - nationellt informationsnummer om coronafrågor

I samhället finns många frågor om viruset och hur man ska förhålla sig till situationen. För allmänna frågor finns nu ett nationellt telefonnummer, 113 13, att vända sig till.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken är hög för att fler personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset. Detta på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden. Vi följer utvecklingen, vården har upparbetade rutiner både för att ta prover och för att omhänderta eventuella fall,.

Nu finns ett nationellt nummer att ringa för allmänna frågor om coronasituationen, 113 13. Där får man svar på de frågor man kan tänkas ha om situationen. Om man varit i något av de områden som nämns ovan och känner sig sjuk är det dock 1177 som gäller.

Frågor och svar

Hur är beredskapen i Sörmland för att hantera situationen?
Tillgången på material är god, engångsartiklar av olika slag, och infektionskliniken i länet har ett antal platser där smittade patienter kan isoleras och vårdas. Totalt finns över 20 stycken att tillgå.

Hur smittar coronaviruset?
I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Vad ska jag göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du hittar även  information om coronaviruset på vår webbplats.  

C43M