29 oktober 2020

Intagningsstopp för planerade ingrepp på ortopedkliniken på Mälarsjukhuset

Planerade operationer stoppas på ortopedkliniken på Mälarsjukhuset. Detta efter att ett antal medarbetare och patienter konstaterats positiva för covid-19. Intagningsstopp införs under en vecka i väntan på provresultat från alla medarbetare på kliniken.

- Vi har ett antal positiva fall ur en personalgrupp och patienter på ortopedkliniken. Detta gör att vi smittspårar och testar brett på hela vårdenheten, både medarbetare och patienter, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Som en försiktighetsåtgärd införs nu intagningsstopp för elektiva patienter från torsdag, 29/10. Alltså åtgärder som inte är akuta. Intagningsstoppet gäller, till att börja med, en vecka till fredag 6/11.

- Vi har tät dialog med smittskyddsläkaren och följer noga gällande rutiner. Det är viktigt att fortsatta söka vård om du behöver, intagningsstoppet gäller de planerade ingreppen under en vecka, säger Ulf Nordström, verksamhetschef vid ortopedkliniken Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset.

Hittills har totalt har sju fall bland patienter och sex fall bland medarbetare upptäckts.

- Vi vet inte ursprunget till smittspridningen men är ganska säkra på att den började i mitten av oktober. Första positiva testresultatet fick vi 22 oktober och därefter har smittspårning startat. Vi betecknar detta som ett klusterutbrott. Det är självklart mycket olyckligt att detta inträffat, vi tar detta på stort allvar och vi hoppas nu att så få som möjligt utsatts för smittrisk, säger Signar Mäkitalo.

QG8E