16 januari 2019

Invigning av Katrineholms första familjecentral

Idag invigdes familjecentralen Nävertorp som den första i Katrineholm. Region Sörmland har delat ansvar över verksamheten tillsammans med Katrineholms kommun.

Familjecentralen bedriver verksamhet inom primärvården och har även mödrahälsovård, socialtjänst samt öppen förskola. Det är en mötesplats för föräldrar som väntar barn och föräldrar med barn som ännu inte börjat förskoleklass.

– Vi kan följa en familj från graviditet, till förlossningen och framåt. Det är korta vägar emellan och vi kan på ett mer effektivt sätt stötta familjer som är i behov av extra insatser, säger Pernilla Erita, tf verksamhetschef på Kvinnokliniken.

ZDQ2