2 september 2020

Kolla din mammokallelse

Mammografiscreeningen är igång i hela länet. För att kunna ta emot så många personer som möjligt kan tider erbjudas på andra sjukhus än i närheten av bostadsorten. Kolla därför kallelsen noga.

Kolla din kallelse till mammografiscreening extra noga. Regionen har startat mammografiscreening igen och för att kunna ta emot alla med minsta möjliga fördröjning så kan du få en kallelse till ett annat sjukhus än du brukar. Om du har svårt att ta dig till din bokade tid på ett sjukhus som inte ligger nära din bostadsort så kontakta mammografimottagningen på Mälarsjukhuset på 016-10 48 10 för att boka om till ditt hemsjukhus.

86KB