18 september 2019

70 sörmlänningar får en könssjukdom varje månad

Varje månad för 70 sörmlänningar en könssjukdom. Vanligast är klamydia men just nu är det gonorré som ökar mest.

– Vad gäller gonorré har vi redan nu fler fall än under hela 2018. Ökningen är särskilt oroväckande eftersom bakterien är alltmer antibiotikaresistent. Det räcker inte med tablettbehandling för att bli botad utan det behövs även antibiotika i sprutform som ges på sjukhusmottagning, säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Sörmland.

Enligt Helena Hervius Askling händer det att personer behandlar sig själva med läkemedel inköpta på internet. Något hon avråder starkt ifrån.

– Det handlar om okontrollerade läkemedel som ofta är dyra. Behandling, provtagning och vård är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. Det bästa är att testa sig på en mottagning eftersom gonorré sprids på olika sätt beroende på hur man har sex. Testadighemma.se fungerar bara för urin- eller vaginalt prov och då kan vara missvisande om smittan finns i svalg eller ändtarm säger hon.

Att använda kondom är viktigast för att stoppa spridningen av gonorré. Om man ändå har oskyddat sex bör man testa sig redan innan man har fått symptom. Det är dessutom möjligt att vara helt utan symptom men ändå bära på smittan.

– Vårt budskap är enkelt, var schysst mot de du ligger med, var schysst mot dig själv, testa dig för könssjukdomar om du har haft oskyddat sex, säger Caroline Lundh, samordnare för sexualitet och hälsa i Region Sörmland.

Fakta

Både klamydia och gonorré är allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen och vårdgivaren är skyldig att provta direkt om misstanke finns.

Det är kostnadsfritt att testa sig, exempelvis på vårdcentral, ungdomsmottagning eller sex – och samlevandsmottagning (SESAM).

I Sörmland finns även möjlighet att kostnadsfritt beställa test på nätet via testadighemma.se. Även behandling för både klamydia och gonorré är kostnadsfritt.

Kampanjen Sex ska vara schysst, som återkommit under 2019, riktar sig främst till sörmlänningar i åldrarna 15-30 år, där de flesta fallen av könssjukdomar förekommer. Gonorré förekommer i ett brett åldersspann från 13-69 år men medelålder ligger runt 30 år.

MYQX