1 april 2020

Krisstöd till industriföretagen i Sörmland

För att stödja de företagare inom industrin som drabbas av följdeffekter med ursprung i den pågående coronapandemin erbjuds nu stöd och rådgivning. Hjälpen är helt kostnadsfri för de företag som driver verksamhet inom industrin.

- Den akuta utmaningen som industrin i Sörmland och hela Sverige står inför just nu är följdeffekterna av Covid-19-pandemin. Det här är ett effektivt sätt för oss att så snabbt som möjligt kunna stödja upp inom ramen för de fina samarbeten vi redan har i Sörmland, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Bakom erbjudandet står partnerskapet FriS-Framtidens industri i Sörmland och verksamheten finansieras av Region Sörmland. Deltagande partners i arbetet är Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren.

- Sörmland är en industriregion, med väldigt många små och medelstora företag som riskerar att drabbas hårt av effekterna av Coronapandemin. Region Sörmland ger därför i uppdrag till partnerskapet inom Fris- Framtidens industri i Sörmland att vara ett stöd och bollplank för företagarna och förmedla kontakter till de insatser som nu finns att tillgå för att möta kommande utmaningar, säger Emma Hanson, strateg inom näringsliv och innovation.

Stödet kan bestå i exempelvis:

Bollplank i kristider – hjälp att göra val, se vägar och konsekvenser
Behovsinventering och analys
Guidning till rätt organisationer, personer, stöd och åtgärder
Coachning av företagsledningar
FinansieringsfrågorInternationella frågor

Mer informtion har:

Emma Hanson, Strateg Näringslivsutveckling och Innovation samt Tf verksamhetschef Näringsliv och Arbetsmarknad, Region Sörmland,
070-655 33 32

Niklas Olsson, MITC Mälardalen Industrial Technology Center,
070-323 22 10

57HC