24 maj 2019

Kulturpengar till Sörmland

Region Sörmland har fått drygt 1,5 miljoner kronor av statens kulturråd. Pengarna ska användas till utveckling av fyra regionala kulturverksamheter.

– En dynamisk och innovativ kulturverksamhet är alltid stadd i utveckling, och kan leda till ett nytt och utökat kulturutbud, nya arbetssätt och en ökad delaktighet och samverkan. En statlig medfinansiering ger stöd i det arbetet och möjliggör ett förnyat kulturliv i länet. Det är därför glädjande att Kulturrådet sett möjligheterna i vårt utvecklingsarbete i Sörmland, säger Mikael Palo, chef kultur och utbildning i Region Sörmland.

Mest pengar, 700 000 kronor, har Sörmlands museum fått för att utveckla arbetet med berättande samlingar som finns i det nya museets lokaler. De öppna ytorna gör det möjligt för besökare att tillsammans med guider på museet ta del av en stor del av alla de föremål som finns i samlingar i huset.

Dessa verksamheter har fått stöd från Statens kulturråd:

700 000 kr till Sörmlands museum, "Berättande samlingar".

300 000 kr till Biblioteksutveckling Sörmland, "Sörmland berättar".

200 000 kr till Scenkonst Sörmland, "Unga Klara – teatermetodik för barn och unga".

350 000 kr till Arkiv Sörmland, projekt e-arkiv; "enskildaarkivet.se"

M886