13 september 2019

Kulvert stängd på Nyköpings lasarett

Den 16 till och med 27 september stänger vi kulverten som förbinder sjukhusområdet på mitten. Du som ska gå mellan höghuset (målpunkt A) och den gamla lasarettsbyggnaden (målpunkt B och C) får ta en annan väg.

Under hösten och vintern utför vi markarbeten i byggområdet på Nyköpings lasarett. Vi ska dra om ledningar och resa stommar till den nya vårdbyggnaden. Som en säkerhetsåtgärd kommer kulverten som förbinder sjukhusområdet på mitten att vara avstängd under två perioder:

  1. Den 16-27 september.
  2. En längre period med trolig start vecka 50.

När kulverten är avstängd kan du istället gå

  • Inomhus: via kulvertar och målpunkt D (blå markering på kartan).
  • Utomhus: via entré 3, målpunkt F och entré 20, målpunkt C (grön markering på kartan).

Läs mer här

RA3F