11 augusti 2020

17 augusti stängs Kungsvägen vid Mälarsjukhuset

Kungsvägen stängs av från parkeringshuset till huvudentrén på Mälarsjukhuset, för allas säkerhet, både för busstrafik och vanlig trafik. Du kan fortfarande ta dig till och från parkeringshuset via trottoaren.

Den 17 augusti utökar vi byggområdet för vår nya vårdbyggnad och stänger av Kungsvägen från parkeringshuset till huvudentrén på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Vägen kommer att vara avstängd till och med hösten 2023. Trottoaren närmast parkeringshuset kommer fortsatt att vara öppen för gående.

Vi bygger en ny vårdbyggnad med källarplan och spränger därför i grunden. Stenmassorna forslar vi undan fler gånger om dagen och för allas säkerhet stängs Kungsvägen. 

Trafiken påverkas

Busstrafiken leds om och hållplatserna Kungsvägen och Lasarettsgatan dras in. Läs mer om vad som gäller för busstrafiken på www.sormlandstrafiken.se


Övrig biltrafik hänvisar vi via Strängnäsvägen och Kungsladugårdsgatan för att nå huvudentrén.

Mer information

Här kan du läsa mer om vår nya vårdbyggnad och hur bygget kan påverka ditt besök till Mälarsjukhuset

431F