21 februari 2019

Lägesrapport om säkerhetsläckan kopplat till 1177 vårdguiden

Region Sörmland arbetar vidare med utredningen av säkerhetsläckan kopplat till 1177 Vårdguiden.

Under tisdagen inrättade Region Sörmland en krisledningsgrupp med komptenser från bland annat juridik, patientsäkerhet, inköp och kommunikation. I onsdags upprättades en incidentrapport som har skickats in till Datainspektionen. Idag, torsdag, träffade Region Sörmland och Region Värmland leverantören Medhelp för att få aktuell information om vilka åtgärder som vidtagits och om deras plan framåt.

- Vi fick information om att 55 samtal tankats ner och av dessa har man hitintills kunnat identifiera två personer från Sörmland. Medhelp har idag skickat brev till dessa personer. Utöver det pågår en analys för att få fram fakta kring omfattningen säkerhetsläckan, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Detta har hänt

- En säkerhetsläcka hos en underleverantör till Medhelp upptäcktes under måndagen 18 februari varpå en server stängdes ner.

- Servern där obehöriga kommit åt patientsamtal är placerad i Sverige där driften också sköts.

- Totalt är det 55 samtal som laddats ner.

- Två samtal har identifierats från invånare i Sörmland.

- Brev har skickats till de berörda personerna.

- Region Sörmland har skickat in en incidentrapport till Datainspektionen.

7K3D