7 maj 2019

Lär dig upptäcka hudcancer i tid

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest. I Sörmland söker många vård i ett skede när hudcancern hunnit växa till sig. Vid tolv stycken utbildningsträffar i länet finns nu möjlighet att lära sig mer om hur viktigt det är att upptäcka farliga födelsemärken tidigt.

Att hitta farliga födelsemärken medan de fortfarande är tunna ökar chanserna för att bli helt frisk. Tidig diagnostik och kirurgiskt borttagande av tumören innan melanomet blivit tjockare än 1 mm, innebär nästan 100 procents tillfrisknande.

– Att lära sig egenkontroll och vara vaksam på förändringar av sina födelsemärken ökar chansen för tidig upptäckt, säger Sol-Britt Lonne Rahm, verksamhetschef på kliniken för reumatologi och hud- och könssjukdomar.

Under melanomveckan den 13-17 maj bjuder hudläkarna i Sörmland därför in allmänheten till utbildning. Allmänläkare i primärvården har också fått extra utbildning.

Personer som vill kontrollera sina födelsemärken söker i första hand vård på vårdcentralen. Vid melanommisstanke skickar läkare i primärvården foton till specialistläkarna i hud, som bedömer och svarar samma dag. Misstänkta melanom tas bort inom en vecka.

Utbildningen till allmänheten syftar till:

att lära ut hur man känner igen hudcanceratt
att lära ut riskfaktorerna för att utveckla hudcancer
att lära ut hur man kan skydda sig mot solen
att berätta hur vården fungerar

Välkommen till våra sjukhus:

Mälarsjukhuset, 13/5
Klockan 10.00, 11.00, 13.00 och 14.00 i Restaurang Pandion, målpunkt G.

Nyköpings lasarett 15/5
Klockan 10.00, 11.00, 13.00 och 14.00 på Glucoteket, entré 21 vid Hållstavägen, målpunkt B.

Katrineholm 17/5
Klockan 10.00, 11.00, 13.00 och 14.00 i Direktionsrummet, entré 5 vid Vårdcentralen Linden, målpunkt B.

VY1M