16 december 2019

Lärdomar efter strömavbrottet på Nyköpings lasarett

I augusti 2019 drabbades Nyköpings lasarett av ett långvarigt strömavbrott där många viktiga funktioner slutade fungera. Samtidigt fanns över 100 patienter på sjukhuset. En analys av arbete och beslut som togs under elavbrottet har gjorts. I stora drag fungerade Region Sörmlands krisberedskap väl men det finns också förbättringsområden.

Strömavbrottet inträffade vid 13-tiden den 24/8 2019 vid ett planerat omläggningsarbete i ett av lasarettets ställverk. Stora delar av sjukhuset blev strömlösa under större delen av dagen. Elektroniska journalsystemet, eldrivna hissar, kodlåsta skåp, dörrar och medicinskteknisk apparatur fungerade inte. Dessutom slogs ventilation och larmsystem ut. Över hundra patienter fanns inlagda på sjukhuset.

- Situationen ställde självklart väldigt stora krav på organisationen som snabbt gick upp i så kallat förstärkningsläge vilket innebär att vi har en situation där vi måste prioritera hur vi ska använda de resurser vi har, säger Åsa Hessel, chef för krisberedskapsenheten i Region Sörmland.

Ett antal patienter på intensivvårdsavdelningen transporterades till andra sjukhus och förberedelser gjordes för att transportera även andra patienter, för detta ordnades bussar fram. Medicinskåp fick brytas upp och akutmottagningen flyttade till Åsidans vårdcentral. Analysen som genomförts visar att mycket av regionens kris- och katastrofarbete fungerade bra men det finns också förbättringsområden.

- Det handlar om allt från att vi noterat att det enbart finns laddningsbara ficklampor på sjukhusen till att det inte finns mobila elaggregat eller att medarbetarna på akutmottagningen inte var tränade på en total evakuering, säger Åsa Hessel.

En handlingsplan har nu tagits fram där en rad områden ska ses över. Inga patienter kom till skada under elavbrottet.

7Z11