10 september 2019

Lättillgängligt stöd till barn och föräldrar när Flens första familjecentral öppnar

Flens kommun och Region Sörmland har jobbat i många år för att få till en familjecentral. Nu blir det verklighet. Den 16 september invigs den nya familjecentralen på Storgatan 21 i Flen.

Att erbjuda lättillgängligt stöd, förebygga och tidigt upptäcka ohälsa och ge hälsofrämjande insatser är några av familjecentralens syften.

– Vi vet utifrån barnhälsovårdsrapporten att vi har sämre hälsa bland barn i Flen. Med en familjecentral kan vi samarbeta och ge tidiga insatser, säger Catarina Björndahl, vårdenhetschef på kvinnokliniken på Kullbergska sjukhuset.

– Vi vet att vi gör stor skillnad när vi jobbar förebyggande. På en familjecentral kan vi på familjestöd från kommunen följa med på hembesök och har bra chans att göra tidiga insatser, säger Marie Palmqvist, gruppledare på barn- och familjeenheten på Flens kommun.

Att erbjuda en mötesplats och stärka familjers sociala nätverk är en annat mål för familjecentralen.
– Öppna förskolan är en mötesplats där familjer och barn kan träffas. Kontakten med vård och omsorg kan lätt bli formell, här blir det lättare att få stöd när man behöver, säger Kerstin Johansson, rektor på Flens kommun.

Familjecentralen finns på Storgatan 21 och invigs den 16 september.

HSSC