10 oktober 2019

Leveransproblem av förbrukningsmaterial

I Region Sörmland är tillgången på förbrukningsmaterial i vården ojämn efter uteblivna leveranser. Inventering pågår och vissa produkter finns i våra egna förråd. En särskild arbetsgrupp följer dock ständigt utvecklingen av leveransproblemen.

Problemen med leveranser av förbrukningsmaterial har uppstått i samband med ett leverantörsbyte som skedde vid månadsskiftet. I vården används dagligen en mängd produkter av engångskaraktär vilket innebär att regelbundna leveranser behövs. Genom att Region Sörmland har så kallade sekundärförråd finns reserver för en kortare tid att tillgå. Det är dock viktigt att leveranserna kommer igång och fungerar så snart som möjligt.

– Just nu inventerar vi våra förråd, vilka behov vi har och löser brister genom att bland annat göra direktupphandlingar hos ett flertal leverantörer, främst för att verksamheten ska fungera över den kommande helgen. Vi följer detta noggrant och gör hela tiden bedömningar hur situationen påverkar vården i länet, säger Marie Björnstedt Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.

P1KG