11 december 2020

Mälardalens högskola blir universitet

Idag meddelade regeringen att Mälardalens högskola blir universitet 1 januari 2022. Mälardalens högskola är en viktig aktör i regionen och kan som universitet bidra till att stärka industrin och skapa fler jobb.

- Det här är mycket positivt för Sörmland. Det ger helt nya förutsättningar att möta behov av omställning, innovation och kompetensförsörjning. Det ger också nya förutsättningar för att skapa tillväxt inom näringslivet i länet och kommer att få mycket positiva effekter för arbetsmarknaden, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör i Region Sörmland.

Mälardalens högskola har idag en framstående position bland landets högskolor. Högskolan har flest antal doktorander, flest examenstillstånd på examensnivå och flest studenter av alla högskolor. Högskolan har campus i Eskilstuna och Västerås och närmare 17 000 studenter läser kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, utbildning, teknik, klassisk musik och opera. Utbildning på forskarnivå ges inom ett tiotal ämnen.

Skillnaden mellan högskola och universitet är att man som universitet har rätt att utfärda examen på forskarnivå. Man får också mer stöd från staten och det kan bli enklare att få pengar för sin forskning av andra finansiärer.

BDYN