20 maj 2019

Mälarsjukhusets ätstörningscentrum får egna lokaler

BUP och ätstörningsenheten på Mälarsjukhuset får separata lokaler. Bättre lösning för både patienter och personal. Ärendet diskuteras och beslutas på regionstyrelsen den 21/5.

– Det är viktigt att verksamheten får en rofylld miljö att verka i, därför är det glädjande att den här lösningen nu kommer på plats säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Psykiatriska klinikens ätstörningscentrum, som är en dagverksamhet, har sedan flera år funnits inom Barn- och Ungdomspsykiatriska klinikens (BUP) lokaler. Lokalen är en genomgångslokal vilket inte är optimalt och därför inte lämplig för ätstörningscentrums besökare.

BUP har i uppdrag att kunna bedriva intensivvård för akuta ärenden i syfte att undvika inläggningar. För att kunna bedriva denna verksamhet har de behov av de lokaler som hittills använts av ätstörningscentrum.

Nu finns lokaler med egen ingång som kan byggas om för ätstörningscentrums behov och verksamhet.

– Båda verksamheternas patienter tas emot i egna lokaler utan att annan verksamhet påverkar eller påverkas. Med en utökning och anpassning av lokaler för båda verksamheterna säkerställer vi god, säker, tillgänglig och kvalitativ vård för länets medborgare, säger Mari Kampf Westerberg, chef för division psykiatri och funktionshinder.

VBHE