16 mars 2020

Mammografiscreening ställs in till och med sista maj

All mammografiscreening ställs in till och med sista maj i Region Sörmland. Anledningarna till detta är flera.

Bland annat att mammografimottagningen på Mälarsjukhuset har ett mycket litet väntrum med stor genomströmning av patienter vilket gör det svårt att hålla avstånd till varandra och inte utsätta andra för onödiga risker. Detta är en extra försiktighetsåtgärd, personer med luftvägssymtom ska inte besöka vården alls utan stanna hemma.

Dessutom behövs röntgensköterskorna till andra uppgifter inom den radiologiska verksamheten för tillfället. Detta innebär att de screeningar som vanligtvis görs på Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm också ställs in.

Personer som hade planerade mammografibesök kommer att bli kontaktade. Stoppet kan komma att förlängas.

3WD8