19 oktober 2020

Material för två veckors sjukvård – ökad lagerkapacitet på länets sjukhus

Handskar, munskydd och desinfektionsmedel. Det och cirka 6000 artiklar till av de vanligaste förbrukningsvarorna ska rymmas i stora, centrala ”sekundärförråd” på länets sjukhus. Allt för att säkra lagerhållningen i regionen.

Samtliga av regionens sjukhus får nu "sekundärförråd", ett centralt förråd för hälso- och sjukvårdsmaterial som ska räcka för två veckors förbrukning. Sekundärförrådet på Nyköpings lasarett blir det sista att färdigställas.

– Tidigare hade vi inget reservlager. Vi fick förlita oss på att våra leverantörer kunde leverera det vi behövde här och nu. Det här blir både enklare och sparar tid för medarbetarna inom hälso- och sjukvården. Dessutom säkrar vi upp materialtillgången i regionen och blir bättre rustade för oförutsedda händelser säger Helena Tauberman, verksamhetschef för Verksamhetsservice.

Arbetet med sekundärförråd startade 2013 och Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset har haft sekundärförråd för största delen av sina behov av förbrukningsartiklar sedan 2018.

– Nu vet vi precis hur mycket engångsartiklar som finns överallt på våra sjukhus, i vartenda förråd på varenda enhet. Verksamhetsservice har uppdraget att ta hand om alla inkommande varor och fördela de vidare ut på sjukhusen. Det betyder att vi direkt märker vad som saknas i leveranserna och att avdelningarna på sjukhusen får mindre risk för leveransbrist. Jag vet ingen annan region som har ett så transparent system som går att följa så väl, säger Josefine Lindberg, projektledare för införandet av sekundärförråden.

Sekundärförrådet på Nyköpings lasarett tas stegvis i bruk med start i slutet av september. Vid årsskiftet ska all vårdverksamhet kunna få sina varor härifrån.

TWRD