2 december 2019

Matsamarbete med Nyköpings kommun

Ett matsamarbete kan vara på gång mellan Region Sörmland och Nyköpings kommun. Med det nya köket på Nyköpings lasarett finns möjlighet att även kommunens äldreomsorg tar del av det som tillagas. Större flexibilitet, valfrihet och minskat svinn är fördelarna.

- Med det här konceptet som vi kallar fleximat kan vi både reducera matsvinnet och motverka undernäring hos patienter som finns i riskzonen för det. Det är glädjande att det nya produktionssättet också innebär nya samarbetsmöjligheter på kommunnivå, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Det nya köket innebär att Region Sörmland inför ett nytt flexibelt måltidssystem på sjukhuset som gör att patienterna kan välja vad och när de vill äta från en meny där huvudrätter, smårätter, mellanmål och desserter erbjuds.

- Det nya produktionsköket på Nyköpings lasarett, som är klart att användas i februari nästa år, skapar förutsättningar för hållbara offentliga måltider. Det nya produktionssättet innebär också att vi har möjlighet till ökad kapacitet, säger Helena Söderquist, verksamhetsområdeschef, regionservice.

Från kommunens sida är intresset stort att utnyttja möjligheterna som det nya köket ger.
- Det är viktigt att samarbeta för att vi ska vara så effektiva som möjligt, bra att samverka kring något så viktigt som äldres mat, säger Urban Granström (S) kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

En förstudie föreslås för att undersöka förutsättningarna för en samverkan runt kostfrågor. Ärendet diskuteras och beslutas i Regionstyrelsen den 3/12

 

37AB