5 oktober 2020

Miljonsatsning på laddplatser för fossilfri fordonsflotta

År 2023 ska regionens fordonsflotta vara fossilfri. För att nå målet ska en stor del av regionens egna fordon bytas ut till elbilar och 89 nya laddplatser byggs.

- Region Sörmland har ett hållbarhetsprogram där det övergripande målet är fossiloberoende verksamhet, att ställa om regionens fordonsflotta till fossilfria drivmedel är ett stort steg på vägen till att nå målen, säger Mattias Claesson (C), regionråd.

Regionen ska bli fossiloberoende och de egna transporterna ska ske med förnyelsebara drivmedel. Andelen förnybart i det drivmedel som regionen använde år 2019 var cirka 23 procent. För att nå målet att ha en fossilfri fordonsflotta måste bland annat möjligheterna att ladda bilarna bli större och en plan för 89 nya laddplatser vid regionens olika arbetsplatser tas därför fram.

Övergången till elbilar innebär en utgift på 8 miljoner kronor under perioden 2020–2023. Med förväntat bidrag för installation av laddplatser inräknat, blir den totala investeringsutgiften 6,7 miljoner kronor.

- Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm, som till viss del redan ställt om till elfordon, sparar runt 23 000 kronor per år på sina fyra elbilar och klimatutsläppen har minskat med 14 ton. Effekten är såklart beroende av den årliga körsträckan men att satsa på eldrift av våra fordon kan både vara en ekonomisk besparing och bra för miljön, säger Annelie Tonell, verksamhetschef miljö och klimat i Region Sörmland.

Fler åtgärder som görs för att ställa om till en fossilfri region är att främja resfria möten, resor med kollektivtrafik och cykel och att säkerställa att regionen enbart har de fordon som behövs utifrån behovet.

Ärendet diskuteras och beslutas på regionstyrelsen den 6 oktober.

1VMW