27 februari 2020

Minskade kostnader för hyrpersonal i Region Sörmland

Region Sörmland är en av de regioner där den totala kostnaden för hyrpersonal minskade under 2019. Totalt för hela landet ökade dock utgifterna och det finns fortfarande mycket att arbeta med för att minska beroendet av hyrpersonal i vården.

Tio regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal 2019, Sörmland, Halland, Värmland, Jönköping, Västra Götaland, Jämtland, Gävleborg, Uppsala, Norrbotten och Örebro. Bemanningstrenden för landets alla regioner är däremot en ökning med 3,4 procent, eller 184 miljoner kronor för 2019.
- Det är naturligtvis glädjande att vi sänkt våra kostnader för inhyrd personal. Vi har fokus på frågan men det handlar inte enbart om ekonomin utan för att det är viktigt med kontinuiteten för våra patienter och verksamheter. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal. Personer som har god kunskap om patienterna och deras behov, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Sörmland.

Egna medarbetare och oberoende av inhyrd personal är viktigt för att utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården ska lyckas. Utveckling inom hälso- och sjukvården handlar om bättre kvalitet, högre patientsäkerhet och större trygghet för patienterna samt bättre arbetsmiljö för personalen, med färre sjukskrivningar.

Mer om inhyrd personal.

 

F1WG