15 augusti 2019

Nästa steg i entrébygget på Kullbergska sjukhuset

Nu påbörjar vi det invändiga arbetet vid entré 1 på Kullbergska sjukhuset. Mer plats för service blir det till sommaren 2020. Till dess finns kontaktcenter vid entré 5 och cafét vid Restaurang Josefin.

Det yttre arbetet med glasgång och ny entrésnurra är snart klart och entré 1 (huvudentrén) öppnar igen den 9 september. Men det blir bara en passage. Kontaktcenter, kiosk och café flyttar så att det invändiga arbetet kan fortsätta.

Samtidigt stänger entré 2 som ska bli mer tillgänglig för våra besökare oavsett rörelseförmåga.

Till sommaren 2020 ska det vara färdigt. Då får vi mer plats för kontaktcenter, hälsotorg, café och butik samt apotek som får plats att flytta in i entréhallen. Då är också både entré 1 och 2 tillgänglighetsanpassade.

Vad händer?

Kontaktcenter flyttar till entré 5 den 22-23 augusti. Öppet men begränsad service under vecka 34.Kiosk och café flyttar till Restaurang Josefin. Stängt för flytt 19-21 augusti.Entré 2 stängs 9 september.Entré 1 öppnar 9 september.Hälsotorget finns på ny plats mitt emot apoteket.

Framkomlighet till entré 1

Det går att komma fram till entré 1 med bil. Parkeringsplatser för rörelsehindrade iordningsställs.

Service vid entré 1:

  • Väntrumsmöbler
  • Självcheck in-terminal
  • Varuautomat
  • Klädskåp
  • Mobilladdare
  • Skärm till färdtjänst/sjukresor
  • Telefon till färdtjänst och sjukresor
  • Rullstolar och rullatorer

Läs mer på våra byggsidor.

Innehållsansvarig: Kommunikationsstaben
1MC6