10 september 2020

Nodstädernas storregionala funktion

Det finns ett stort behov av fördjupat samarbete mellan Sörmland och övriga regioner och kommuner i Mälarregionen för en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad. Det visar rapporten På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige. Nodstädernas roller, stadsutveckling och funktionella samband.

De sju regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) fungerar allt mer som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. De storregionala nodstäderna i östra Mellansverige, och de regionala stadskärnorna i Stockholms län, har en särskild betydelse för att stärka samband och storregional funktionalitet.

Stockholms läns tillväxt driver i hög grad utvecklingen av arbetsmarknad och arbetspendling i östra Mellansverige. Att utveckla det egna näringslivet och skapa attraktiva lägen är viktigt för att stärka nodstädernas roller som regionala tillväxtcentra. En fördel är att i stort sett alla nodstäder har tillgång till högre utbildning som egen högskola eller universitet. Ytterligare en gemensam styrka, är den komplementära specialisering som en allt mer integrerad arbetsmarknad i östra Mellansverige innebär.

Det övergripande målet med det storregionala samarbetet och utvecklingen i östra Mellansverige är en stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan. En utvecklad infrastruktur och storregional kollektivtrafik som binder ihop regionens städer behövs för att uppnå en hållbar förtätning och regionförstoring. För såväl invånare som universitet och högskolor samt näringslivet är möjligheten att pendla betydelsefull, liksom utbudet av högskoleplatser. En avgörande del i den strategiska inriktningen, stommen för planeringen och det regionala utvecklingsarbetet, är att bygga mer i kollektivtrafiknära lägen.

Detta behöver uppmuntras mer i nodstädernas planering. Därför fortsätter dialogen mellan regionerna och kommunerna för att öka förståelsen och förutsättningarna för att sammanlänka arbets-, bostads- och studiemarknader i östra Mellansverige.

Klicka här för att ladda ner Nodstadsrapporten.

Fakta om ÖMS-samarbetet

De sju regionerna i östra Mellansverige är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Sörmland och Östergötland. Även Mälardalsrådet deltar i samarbetet.

Nodstäderna inom i dessa regionerna är Stockholm Södertälje, Flemingsberg, Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda-Märsta, Uppsala, , Gävle, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping.

VU67