21 mars 2019

Nollvision mot självmord

Självmord är ett mycket stort samhällsproblem och Sörmland har i flera år arbetat med frågan. Nu ska arbetet bli ännu tydligare då en nollvision ska tas fram.

– Det är hög tid att höja ambitionsnivån i den här frågan och nollvisionen blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet. Suicid är den slutliga konsekvensen av ett psykiskt lidande som är outhärdligt både för den drabbade och dess anhöriga, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Tidigare Landstinget Sörmland drev mellan åren 2013-2018 ett nationellt och internationellt uppmärksammat arbete med syfte att höja kompetensen om självmordsprevention och stärka samverkan. Ett större kontaktnät är uppbyggt och en bra grund med aktörer som räddningstjänsten, polisen, skolor, frivilligföreningar och försäkringskassan finns därför. Nästa steg är att utforma en nollvision mot självmord.

– Det är tyvärr inte ovanligt att människor som begår självmord aldrig tidigare har sökt vård. Vi i Region Sörmland behöver därför gemensamt med andra aktörer arbeta mer inom detta område, säger Jan Grönlund, regiondirektör.

Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med Regionstyrelsen den 26/3.

FVSZ