29 september 2020

Nu är det möjligt att testa barn för pågående covid-19 infektion i Sörmland

Nu är det möjligt för barn, från 6 år och uppåt, att testa sig för pågående covid-19 infektion. Bokning av tid sker på samma sätt som för vuxna, via 1177.se, och testproceduren är densamma vilket innebär egenprovtagning.

- Nu kan barn från 6 år och uppåt testa sig för pågående covid-19 infektion. Det känns jättebra, för vi vet hur viktigt det är för barn och ungas välmående att få gå i skolan och delta i aktiviteter. Om provet visar att barnet inte har covid-19 kan man snabbare återgå till att leva lite mer som vanligt, något som många saknar, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Region Sörmland.

Från och med 30/9 är det möjligt för barn att boka tid för att testa sig för pågående covid-19 infektion. Tid för provtagning bokas via 1177.se. Ungdomar mellan 13 och 17 år med någon av de digitala e-legitimationerna, bank-id eller Freja eID Plus, kan boka sin tid själva. För barn 6-12 år bokar vårdnadshavaren tid.

Valmöjligheterna är desamma som tidigare. En symtomfri person kan skickas för att hämta ut ett testkit på apotek, dit provet också återlämnas. Tid för provtagning kan bokas på teststationerna i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs eller Trosa. För dem som inte har möjlighet att skicka ett ombud till ett apotek eller ta sig till en provtagningsstation finns också möjlighet att få testmaterial hemkört till sin bostadsadress.

Skillnaden mot tidigare är att det nu handlar om barn från 6 års ålder, vilket innebär att vårdnadshavare kan behöva hjälpa sitt barn med testet. Vid provtagningsstationerna i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm finns särskilda provtagningsutrymmen för barn och deras vårdnadshavare som kommer dit utan bil eller om det är svårt att genomföra testet i bilen.

Frågor och svar

Får jag ett intyg att visa upp i skolan?

Nej, svaret som ges via 1177.se är det enda som lämnas. Där framgår om resultatet är positivt eller negativt. Barn med positivt resultat blir uppringd av vården och informerad om resultatet.

Om jag inte bor i närheten av de större orterna, vad gör jag då?

Provtagningsstationer finns i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs och Trosa. Apotek där testkit kan hämtas finns i Eskilstuna, Katrineholm, Malmköping och Nyköping. För dem som har svårt att ta sig, eller skicka ombud, till någon av dessa orter finns också möjlighet att få ett testkit hemlevererat.

Måste man vara folkbokförd i Sörmland?

Ja.

Vad kostar det att ta ett prov?

Det är avgiftsfritt.

Varför ska barn testas?

Skolbarn kan testas för att kunna återgå till skolan när barnet känner sig tillräckligt friskt. Syftet är att inte behöva utebli från undervisning längre än nödvändigt med hänsyn till barnets hälsotillstånd.

Varför går gränsen vid 6 år?

Testningen är avsedd för skolbarn. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten gäller därför från förskoleklass.

Hur går ett test till?

Liksom testerna för vuxna handlar även dessa om egenprovtagning. Med ett testkit topsar sig personen själv i näsa och svalg. Vårdnadshavare kan behöva hjälpa till.

Är det vanligt att barn blir sjuka i covid-19?

Nej, det är inte vanligt. I ett par regioner har barn testats sedan slutet av augusti och av flera hundra testade barn har bara en handfull fått ett positivt resultat.

Kan man testa sig närsomhelst?

Nej, den som testas ska ha symtom för covid-19 som snuva, feber, magont.

Vad gör jag som inte kan logga in på 1177.se?

Saknas möjlighet att skaffa bank-id eller Freja eID Plus går det att skicka ett mail till Skyddad adress Via en SMS-länk kan en bokning då göras. Saknas mobiltelefon kan man också ringa kontaktcenter i Region Sörmland för mer information.

1BH7