30 januari 2020

Nu reser vi Nyköpings lasaretts nya entrébyggnad

Nu sätter vi de första stommarna till det 10 000 kvadratmeter stora huset på plats. Den färdiga byggnaden innehåller bland annat ny huvudentré, mottagningar, vårdavdelningar, magnetkameror och provtagningscentral.


– Huvudentrén blir tydligare och lättare att nå, oavsett om man kommer till fots, med buss eller bil. Mottagningarna som har varit trångbodda får mer plats och våra medarbetare får moderna lokaler, säger Marita Häll Johansson, lokalutvecklare på Nyköpings lasarett.

Byggnaden skapar bland annat:

  • mer yta för medicin-, ortopedi-, kirurgi- samt urologimottagningarna som idag både har brist på undersöknings- och behandlingsrum
  • en tydligare entré med bättre tillgänglighet, parkeringsplatser för rörelsehindrade och en busshållplats i direkt anslutning till entrén
  • lokaler för ytterligare en magnetkamera i direkt anslutning till radiologiska mottagningen
  • plats centralt i sjukhuset för barn- och ungdomsmottagningen med närhet till akutmottagning, operationsavdelning, intensivvårdsavdelning och radiologiska kliniken
  • yta för provtagningscentralen och fotvården på markplan
  • en genomtänkt placering av verksamheter på sjukhuset för att minska onödig förflyttningstid för både patienter och medarbetare mellan olika enheter.

Byggnaden beräknas vara inflyttningsklar 2022.

7JCF