30 april 2020

Nu startar mammografiscreeningen i Sörmland igen

Mammografiscreeningen i Sörmland startar igen. Från vecka 19 är verksamheten igång i hela länet, men i något begränsad skala.

- Nu öppnar vi verksamheten i hela länet igen efter att den varit stängd på grund av coronapandemin. Vi börjar dock lite försiktigt och kommer att kalla ett färre antal kvinnor än vanligt för att inte orsaka trängsel i väntrummen. Och vi ser gärna att du kommer till besöket utan ha någon med dig, säger Karin Svensson, röntgensjuksköterska och sektionsledare på mammografimottagningen på Mälarsjukhuset.

Personalen kommer dessutom att bära mer skyddsutrustning än normalt vid en undersökning. Detta är en extra säkerhetsåtgärd under rådande situation. Du är välkommen om du är frisk, det vill säga inte har feber eller några luftvägssymtom.

För att det ska vara extra tydligt för dem som blir kallade kommer det att framgå att verksamheten är igång igen efter uppehållet på de kallelser som skickas ut.

XAW7