1 oktober 2019

Ny app ska förebygga fallskador

Varje dag dör fyra personer i Sverige som en följd av fallolyckor. Nu kan du som är äldre ladda ned Otago, en app som hjälper dig att förebygga fallskador.

Äldres fallolyckor skapar stort lidande. En enkel höftfraktur belastar också samhället med 450 000 kronor under det första behandlingsåret.
– Den mest effektiva åtgärden för att förhindra fallolyckor är träning, säger Marina Arkkukangas, chef för FOU i Sörmland och doktor i vårdvetenskap.

Appen Otago är framtagen tillsammans länets kommuner, fysioterapeuter och seniorer. Appen, som finns för Android, innehåller övningar som tränar styrka och balans, två starkt bidragande faktorer till de flesta av de fall som uppstår hos äldre.

Användaren kan följa sin träning i en träningsdagbok och själv skatta hur träningen går.
– Förhoppningen är att fler ska få tillgång till bra träning, och att man själv ska kunna ta ett större ansvar för sin hälsa, säger Marina Arkkukangas.

Appen är gratis att ladda ned.

Läs mer på FoU i Sörmlands webbplats. 

Här hittar du den kostnadsfria android-appen.

MRWW