18 augusti 2020

Ny avgift för antikroppstest

Avgiften för antikroppstest ändras i Region Sörmland. Från den 16/9 blir kostnaden 200 kronor. Ärendet behandlas och beslutas av regionstyrelsen den 25/8 och av regionfullmäktige dagen innan det nya priset föreslås börja gälla.

- Vi anser att det är viktigt att följa de nationella rekommendationerna så snabbt som möjligt och sänker därför avgiften med en så kallad omedelbar justering, säger Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har förhandlat fram en överenskommelse för att säkerställa tydlighet kring finansiering och ansvarsfördelning avseende testning för covid-19. Personal i särskilt känsliga verksamheter testas för antikroppar men test erbjuds även övrig befolkning mot en egenavgift. Detta är dock inte en åtgärd som ingår i det ordinarie sjukvårdsuppdraget och normalt inte att betrakta som kvalificerad hälso- och sjukvård. Avgiften ingår mot bakgrund av detta inte i högkostnadsskyddet.

Som en förutsättning för överenskommelsen har SKR åtagit sig att utfärda en rekommendation avseende egenavgift för att skapa förutsättningar för en nationell enhetlighet. SKR förslår en egenavgift motsvarande 200 kronor.

Av SKR:s rekommendation framgår att det är landets regionfullmäktige som kan besluta om egenavgiftens storlek. Regionstyrelsen i Region Sörmland beslutade, innan rekommendationen från SKR meddelades till regionerna, avgiften för ett antikroppstest till 470 kronor. Priset ändras den 16 september 2020 under förutsättning att regionfullmäktige den 15/9 tar beslut om den nya egenavgiften.
- Vad gäller arbetet med att följa och hindra smittspridning är testet för pågående sjukdom, i näsa och svalg, det absolut viktigaste för oss. Antikroppstestet, via blodprov, är ett komplement som ger oss en viss uppfattning om hur situationen ser ut i länet. Gör en lägre kostnad att fler testar sig så är det positivt, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Här finns ärendet att läsa.

 

1SVQ