24 september 2019

Ny byggnad och ännu en linjäraccelerator till Mälarsjukhuset

Antalet cancerfall beräknas öka med över 60 procent under kommande år och därmed även behoven av avancerad strålbehandling. Mälarsjukhuset i Eskilstuna föreslås nu få ännu en linjäraccelerator för att bättre möta framtiden. Frågan diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 1/10.

– Det här är en viktig investering vi gör för att tillgodose stora behov som vi ser ligger i vår nära framtid. Med ytterligare en accelerator får vi också möjlighet att införa ny teknik och ligga i framkant när det gäller skonsam strålbehandling. Att erbjuda medborgarna det här i hemregionen är avgörande i arbetet för bästa möjliga cancervård för alla sörmlänningar, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Antalet personer i Sverige med behov av behandling av cancer kan öka med över 60 procent från 2016 till 2040. Det visar siffror från bland annat Socialstyrelsen. Det innebär en ökning av antalet behandlingar med cirka 2,7 procent per år. Inom Region Sörmland ses samma trend som i riket.

Mälarsjukhuset har i dagsläget två linjäracceleratorer. Dessa ska bytas ut år 2022 och 2024. Varje byte tar omkring 6 månader vilket påverkar klinikens kapacitet och medborgarnas tillgång av strålbehandling. För att skapa ett optimalt flöde då linjäracceleratorerna ska bytas samt ta hand om nuvarande och det utökade behovet i Sörmland föreslås en expansion med ytterligare en linjäraccelerator i en tillbyggnad av ny strålbunker med två behandlingsrum. Med denna lösning finns det med start hösten 2021, alltid tre linjäracceleratorer i drift för strålbehandlingar för länets medborgare utan inskränkning.

– Fördelar med strålbehandling är att den är mer skonsam för patienten. Omkringliggande organ utsätts för mindre skada, vilket innebär att biverkningar minskar, patienten mår betydligt bättre efter avslutad behandling och kan återgå till ett normalt liv. En investering av ännu en linjäraccelerator gör att vi står bättre rustade inför de behov som kommer, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Investeringen beräknas kosta närmare 70 miljoner kronor. Ärendet diskuteras och beslutas vid mötet med regionstyrelsen den 1/10.

4CWM