14 oktober 2020

Ny länstransportplan ska tas fram

Nu börjar arbetet med att ta fram en ny länstransportplan för Sörmland.

- Länstransportplanen är en viktig del av vår Sörmlandsstrategi och vårt arbete mot målen i Agenda 2030. Utvecklingen går snabbt framåt och Sörmland ska ligga i framkant när det gäller hållbar infrastruktur och tillväxt, säger Monica Johansson (S), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Regeringen väntas besluta om en ny infrastrukturproposition våren 2021 och i samband med det ge regionerna uppdraget att upprätta nya länstransportplaner. Därför börjar nu arbetet med att revidera den nuvarande planen för Sörmland, som antogs 2018 för åren 2018-2029.

- Målet är att regeringen ska fastställa den nationella planen och länstransportplanerna före sommaren 2022. För att klara av den tidsplanen behöver vi påbörja arbetet med en ny länstransportplan för Sörmland omgående, säger Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör Region Sörmland.

Länstransportplanen tas fram tillsammans med kommuner, statliga myndigheter och intresseorganisationen.

- Planen kommer definiera och prioritera de åtgärder som bör utvecklas inom Sörmland de närmaste 12 och 16 åren vilket är en pusselbit för att skapa en hållbar regional utveckling. I arbetet lägger vi stor vikt på god dialog och samverkan med berörda aktörer, säger Kenneth Hagström.

Regionala utvecklingsnämnden ska fatta beslut på fredagens nämndsammanträde, 16/10, om process för att ta fram en ny plan inför beslut våren 2022.

Fakta Länstransportplan

Region Sörmland ansvarar för att planera infrastrukturen på regional nivå och ta fram en regional plan för transportinfrastrukturen, länstransportplanen. Staten planerar för alla järnvägar och nationella stamvägar i en nationell plan. Tillsammans innehåller de båda planerna alla Trafikverkets satsningar på infrastrukturen i Sörmland. Länstransportplanen innehåller åtgärder som utvecklar den regionala infrastrukturen i form av:

tillgängliga hållplatsernya cykelvägarförbättring av statliga, regionala vägar och utveckling av järnvägar i länet.

Det är ett av många verktyg för att genomföra Sörmlandsstrategin samt stärka och utveckla länet.

JWBY