Vårdcentralen Gallerian ligger på Kungsgatan 6 i Eskilstuna.

13 juni 2019

Ny vårdcentral öppnar i centrala Eskilstuna

Nya vårdcentralen Gallerian öppnar den 9 september (OBS! Nytt datum!) men redan nu kan du lista dig där som patient.

Invånarantalet i Eskilstuna ökar liksom trycket på vårdcentralerna. Regionen startar nu i september en ny vårdcentral som förutom att omhänderta patienter, även satsar på att jobba med utveckling på ett nytt sätt i projektet DialogLab där patienter och personal tillsammans arbetar fram nya lösningar.

En annan nyhet är att det kommer att finnas ett hälsotorg på vårdcentralen, där patienter kan få hälsorådgivning utan tidsbokning. Där ska man även kunna mäta sitt blodtryck och göra andra hälsokontroller på egen hand.

Vårdcentralen Gallerian ligger centralt på Kungsgatan 6 i Eskilstuna 

Välja vårdcentral

Du har möjlighet att välja vilken vårdcentral du vill, i Sörmland eller var som helst i landet, genom Hälsoval Sörmland och Patientlagen. Här kan du läsa mer om att välja vårdcentral i Sörmland.

Om du vill lista dig redan nu

Som patient på Vårdcentralen Gallerian listas man på ett team, vilket innebär att man som patient har kontakt med ett litet antal personer. Flera olika vårdprofessioner, inklusive läkare, ingår i teamet.

Om du vill lista dig på Vårdcentralen Gallerian innan den 9 september så ställs din listning i kö och registreras sedan vid öppningen. Så här gör du för att ställa dig i listningskö:

  1. Gå till 1177.se/halsoval-sormland och skriv ut en listningsblankett. Listningsblanketter finns även att hämta i Kontaktcenter på Mälarsjunkhuset.
  2. Skicka den ifyllda blanketten till Vårdcentralen Gallerian, Kungsgatan 6, 63188 Eskilstuna, eller lägg den direkt i brevlådan som finns på Kungsgatan 6.

När vårdcentralen öppnar blir din listning aktiv och du får en bekräftelse med information. Fram till öppningen den 9 september är du fortsatt listad på din tidigare vårdcentral.

Följ med på rundvandring på Vårdcentralen Gallerian!

G2XJ