12 februari 2019

Ny verksamhetschef på Biblioteksutveckling Sörmland

Hanna Rasmussen blir ny chef för Biblioteksutveckling Sörmland, Kultur & Utbildning.

- Det är ett angeläget uppdrag att leda den regionala biblioteksverksamheten i dialog med kommunernas biblioteksmedarbetare. Till detta arbete ser vi att vi knutit en erfaren chef med en syn på bibliotekens utveckling som vi delar, säger Mikael Palo, verksamhetsområdeschef på Kultur & Utbildning.

Hanna har sedan 2009 arbetat i Katrineholms kommuns kulturförvaltning, och sedan 2013 som bibliotekschef. Hon har också arbetat flera år inom teatern, både som producent, projektledare och som skådespelare. Hanna har stor erfarenhet av utvecklingsarbete och har god förtrogenhet med Sörmlands biblioteksverksamhet. Hon har en bred utbildningsbakgrund inom scenkonst, film och pedagogik, förutom ledarskapsutbildningar.

Hanna ser fram emot att få använda sina erfarenheter och arbeta med strategiska biblioteksfrågor i en ny region och i ett nytt sammanhang.

- Det som jag ser mest fram emot är att strategiskt få ta mig an alla processer som kommer framöver, och möta alla engagerade biblioteksmedarbetare såklart. Jag ser stora utmaningar och stora möjligheter. Vad är ett bibliotek och vad kan det vara? Det ska bli mycket intressant att i samverkan med andra utforska hur Biblioteksutveckling Sörmland ska stötta och verka på bästa sätt i dessa tider av snabb förändring. Det finns gott om kunniga, generösa och innovativa personer i bibliotekssörmland som jag ser fram emot att lyssna på, säger Hanna Rasmussen.

Hanna börjar sin tjänst den 1 maj 2019.

Fakta Biblioteksutvecklig Sörmland

Biblioteksutveckling arbetar strategiskt för alla sörmlänningars rätt till angelägen, tillgänglig och likvärdig biblioteksverksamhet genom att främja folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet. Fokus ligger i att stödja och främja biblioteksutveckling, lyfta fram bibliotekens roll i samhället och att arbeta med satsningar för att stärka medborgares tillgång till information, kunskap, litteratur, samt att värna biblioteken som mötesplatser och demokratiska centrum.

För mer information kontakta:

Mikael Palo, verksamhetsområdeschef på Kultur & Utbildning, 070-518 72 42
Hanna Rasmussen, 0150-576 36

2DJC