18 september 2019

Nya familjecentralen i Gnesta – en social mötesplats för barn och föräldrar

Efter många års arbete kan den första familjecentralen i Gnesta öppna. 18 september invigs den på samma adress som vårdcentralen, en trappa upp.

— En familjecentral är en social mötesplats där det ska vara lätt att knyta kontakter med andra föräldrar, och med oss som kan ge stöd när man behöver, säger Stefan Gjuse, verksamhetschef på stöd och vägledning i Gnesta kommun.

På en familjecentral samlas barnpsykolog, barnavårdssjuksköterska, barnmorska, barnläkare, logoped, socialsekreterare, förskollärare och specialpedagog.

— Vi vill ge stöd i föräldrarollen och det ska vara lätt att ta kontakt med oss. Det kan handla om allt ifrån att få ventilera med andra föräldrar och höra att man inte är ensam, till att få konkret hjälp med till exempel gränssättning eller språkutveckling, säger Louise Berg, vårdenhetschef på Vårdcentralen Gnesta.

Familjecentralen finns på Nygatan 29 och invigs den 27 september. Välkomna då på öppet hus!

JXQC