20 december 2019

Nya patientavgifter från och med årsskiftet

Region Sörmland inför nya patientavgifter från och med 1 januari 2020. Bland annat att återinförs patientavgifter i primärvården, vilket innebär att ett besök på vårdcentral kommer att kosta 200 kr från och med årsskiftet.

Digitala besök

Ett digitalt besök till läkare eller psykolog kommer att ha en avgift på 100kr på vårdcentral, respektive 200kr i specialistvården. Till övriga yrkeskategorier blir alla digitala besök avgiftsfria.

Barn upp till 19 år samt 85 år och äldre

För barn och ungdomar är patientbesök fortsatt avgiftsfria till och med det år de fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor.

Från den dag du fyller 85 år är alla besök på vårdcentral och sjukhus avgiftsfria. Högkostnadsskyddet gäller också som tidigare.

denna sida på 1177.se finns alltid aktuella avgifter för olika typer av patientbesök.

456E