7 februari 2020

Nya riktlinjer för igångsättning

Rekommendationer om att förlossningar kan startas vid 41 fulla veckor istället för 42 fulla veckor närmar sig. Kvinnoklinikerna i Sörmland förbereder sig nu för att arbeta enligt de nya nationella riktlinjerna.

Forskningsresultat visar att det finns vetenskapligt stöd för att en graviditet inte ska fortgå längre än 41 fulla veckor utan att en bedömning och övervägande om igångsättning görs.

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svensk Barnmorskeförening kommer nu ta fram gemensamma nationella riktlinjer som Region Sörmland kommer att följa. Kvinnovården i länet förbereds nu för detta.

- När vi ändrar tidpunkten för induktion, igångsättning, måste vi ha en ny vårdrutin klar för verksamheterna att följa. Detta arbetar vi med just nu, säger Bo Tideholm, chef för division kirurgi.

De nya riktlinjerna innebär att fler förlossningar kommer igångsättas. Att sätta igång en förlossning tar i regel längre tid och innebär något längre vårdtid på sjukhus. Fördelarna med att starta förlossning tidigare än i dag kan innebära lägre risk för att barn dör i magen under sista graviditetsveckan. En risk som även i dag är mycket låg.

- När de nationella riktlinjerna är klara kommer kvinnor i Sörmland att erbjudas en skriftlig och muntlig information om fördelar och nackdelar med induktion respektive att avvakta vid 41 fulla graviditetsveckor. I väntan på att de gemensamma nationella riktlinjerna blir klara tillmötesgår vi redan nu kvinnor som önskar induktion vid 41 fulla graviditetsveckor, säger Bo Tideholm.

D1EC