26 november 2019

Nya tekniska lösningar testas på vårdcentraler

Nu startar Region Sörmland ett test av nya digitala tjänster på fem av sina vårdcentraler. Vårdcentralen Trosa är först ut som testpilot och från och med den 25 november kommer deras patienter att erbjudas bland annat att chatta med vårdpersonal.

- Digitala vårdtjänster efterfrågas mer och mer av våra patienter och invånare. Region Sörmland behöver kunna erbjuda mer på det här området till de som vill och har intresse av det. Det övergripande syftet med digitala tjänster är att successivt göra vården mer effektiv för alla regionens patienter och invånare, säger Camilla Holmgren (S), ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdal.

Testperioden på vårdcentralerna är tänkt att pågå fram till sommaren 2020. Under den tiden kommer fler av regionens vårdcentraler att ansluta sig till testet av de digitala tjänsterna, vilka man som patient når bland annat via 1177.se.

Eva Neidenström är projektledare på utvecklingsenheten i Region Sörmland:

- Idag förväntar man sig att vårdgivare är tillgängliga via webben och det underlättar kontakten för många vårdsökande. För patienterna innebär det inte att möjligheten att ringa in försvinner, utan att det kommer finnas flera sätt att kontakta vården. Vi behöver nu testa vad och hur vi kan få det att fungera bra för både patienter och medarbetare. Efter utvärderingen ser vi hur vi kan gå vidare med att införa digitala tjänster i regionen, säger Eva Neidenström.

De andra fyra vårdcentralerna som står på tur att vara med i testpiloten är Vårdcentralen Strängnäs, Vårdcentralen Ekensberg och Vårdcentralen Åsidan i Nyköping samt Vårdcentralen Gallerian i Eskilstuna. Funktionerna man kommer att testa kommer att variera något mellan vårdcentralerna. Bland annat är det chatt med vårdpersonal och ett digitalt rådgivningsstöd som kommer erbjudas.

7ZET