11 december 2019

Nya tidtabeller i kollektivtrafiken – här är de viktigaste förändringarna

Från och med den 15 december börjar de nya tidtabellerna gälla. En prioritering i arbetet med de nya tidtabellerna har varit att justera anpassningarna mellan tåg och busstrafiken.

– Det ska vara enkelt att kombinera olika trafikslag för den som reser kollektivt. Därför är det här viktiga förändringar som också är efterfrågade av våra resenärer, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Planering och linjedragning för kollektivtrafiken är en levande och ständigt pågående process. I botten ligger varje kommuns trafikbeställning, men de slutgiltiga tidtabellerna är en produkt av samspelet mellan kommunerna och regionens trafikutvecklare.

– Vid varje tidtabellskifte gör vi förändringar utifrån de behov och den utveckling vi ser. Förutom analys av reseunderlaget och det faktiska resmönstret tar vi också hänsyn till resenärernas synpunkter och yttre förutsättningar, säger Åsa Bjerke som är verksamhetschef för den allmänna kollektivtrafiken på Region Sörmland.

Utökad tågtrafik i flera etapper

Årets tidtabellskifte börjar gälla den 15 december. En röd tråd är anpassningen mellan tåg och buss. Tydligast märks detta i Strängnäs som får utökad stadstrafik, men också tågresenärerna kommer gynnas av tidtabellskiftet då det succesivt sker en ökning av trafikutbudet på Svealandsbanan och Gnestapendeln i flera etapper. Från och med tidtabellsskiftet införs bland annat direkttåg som kommer trafikera sträckan Eskilstuna-Stockholm på 47 minuter.

I Eskilstuna påverkas inte stadstrafiken nämnvärt. Däremot påverkas de regionala linjerna 220 och 820 mellan Eskilstuna och Strängnäs. Linje 220 får justerade avgångstider samtidigt som linje 820 kortas ner med Fristadstorget som ändhållplats och får något minskat antal avgångar.

I Katrineholm utökas bland annat helgtrafiken på linje 730 med fler avgångar på lördagar samtidigt som linje 181 fått utökad turtäthet.

– Vi uppmanar resenärerna att gå in och titta i vår reseplanerare i appen eller på webben för att redan nu se hur deras linjer påverkas av tidtabellsskiftet, säger Åsa Bjerke.

Här hittar ni fullständig sammanfattning av förändringarna fördelat per kommun.

 

5A4G