24 augusti 2019

Nyköpings lasarett tar åter emot patienter

Nyköpings lasarett drabbades av ett strömavbrott klockan 12:48. Felet skedde i samband med ett underhållningsarbete med sjukhusets elsystem. Strömmen är nu åter på Nyköpings lasarett.

Uppdatering 21:30

- Vi återgår nu till normalläge på Nyköpings lasarett och akuten tar emot patienter som vanligt. Utrustningen är testad och fungerar som den ska. Det gäller all verksamhet förutom förlossningen. Där finns det viss utrustning som måste laddas och därefter kontrolleras. Förlossningen kommer därför inte att ta emot några patienter under natten. Förlossningen hänvisar till andra sjukhus. Vi har barnmorska på plats som svarar i telefonen hela natten. säger Magnus Johansson, medicinskt ansvarig, regional sjukvårdsledare.

Varför blev sjukhuset strömlöst?

Under helgen var det planerat att göra omläggningar i ställverket som en del i det pågående rivningsarbetet på Nyköpings lasarett. I samband med omläggningen exploderade det och det bildades en ljusbåge. Kulverten rökfylldes och larm gick direkt till räddningstjänsten. Då kulverten var rökfylld tas beslut av räddningstjänsten att ingen får vistas i kulverten. Innan tekniker fick gå in och slå igång strömmen för de prioriterade verksamheterna var man tvungen att säkerställa att det var säkert att gå in i kulverten. När säkerheten var konstaterad går tekniker in och slår igång strömmen för de prioriterade verksamheterna. Därefter påbörjas arbetet med att koppla om strömmen. Strömmen kom tillbaka strax innan 18:00. Strömmen är nu stabil. En händelseanalys kommer att genomföras.

Varför gick inte reservkraften igång?

Eftersom felet var internt gick inte reservkraften igång automatisk. Man kan likna det med att det blir fel på ditt kylskåp och en propp löses ut. Hade strömmen gått utanför sjukhuset hade reservkraften gått igång direkt. Nu blev man tvungen att manuellt få igång reservkraften, ("byta proppen").

Uppdatering 19:00

- Vi återgår sakta men säkert till normalläge men behöver testa utrustningen på avdelningarna och säkerställa att allt fungerar som det ska efter strömavbrottet. Fortsatt gäller att Nyköpings lasarett inte har möjlighet att ta emot några patienter. Förlossningen kommer att hänvisa till andra sjukhus hela natten. Vi har barnmorska på plats som svarar i telefonen hela natten. säger Magnus Johansson, medicinskt ansvarig, regional sjukvårdsledare.

Har du behov av sjukvård uppmanas du om möjligt att uppsöka ett annat sjukhus. Ring 1177 för mer information om du är svårt akut sjuk ringer du 112 som vanligt,
Uppdatering sker löpande.

Uppdatering 18:00

Nyköpings lasarett gick upp i regionalt förstärkningsläge klockan 13:50 efter att sjukhuset drabbats av ett strömavbrott. Felet skedde i samband med ett underhållningsarbete med sjukhusets elsystem.

Strömmen är nu åter på Nyköpings lasarett och medicinskt ansvarig, regional sjukvårdsledare avbryter planeringen med att evakuera hela sjukhuset.

Fortfarande finns det störningar på grund av strömavbrottet. Det handlar om att datorerna inte fungerar. Apparater är urladdade och det går inte att komma åt journalsystemet.

- Fortsatt gäller att Nyköpings lasarett inte har möjlighet att ta emot några patienter. Har du behov av sjukvård uppmanas du om möjligt att uppsöka ett annat sjukhus. Ring 1177 för mer information, och om du är svårt akut sjuk ringer du 112 som vanligt, säger Magnus Johansson, medicinskt ansvarig, regional sjukvårdsledare.

Åsidans vårdcentral drabbades inte av strömavbrottet och patienter som befanns sig på akuten flyttades till Åsidan tillsammans med personalen från akuten för behandling. Akutpatienter med behov att läggas in har förflyttats till andra sjukhus.

Uppdatering sker löpande.

Uppdatering 16:45

Rehabhuset, (hus N10) samt psykiatrin är inte drabbade av strömavbrottet.

Uppdatering 15:50

Nyköpings lasarett har utlyst regionalt förstärkningsläge efter att sjukhuset drabbats av ett strömavbrott 12:48. Felet skedde i samband med ett underhållningsarbete med sjukhusets elsystem.

– Vi kan just nu inte ta emot några patienter, varken till akuten eller till sjukhuset, säger Magnus Johansson, medicinskt ansvarig, regional sjukvårdsledare. Vi rekommenderar den som är i behov att sjukvård att uppsöka ett annat sjukhus. Personal från akuten har flyttat ner till Vårdcentralen Åsidan för att kunna ta emot patienter som befann sig på akuten.

Är du i behov av vård ringer du 1177 för mer information.

Tre patienter som ligger på intensivavdelningen håller på att evakueras. En plan för att evakuera sjukhuset om det blir nödvändigt håller på och tas fram. Det finns 108 patienter inlagda på Nyköpings lasarett.

Ny uppdatering sker klockan 16:45

Tidigare information:

Just nu är Nyköpings lasarett utan ström. Region Sörmland har intagit ett regionalt förstärkningsläge.

På grund av detta kan akutmottagningen och Nyköpings lasarett inte ta emot några patienter. Ring 1177 vid råd om vård samt hänvisning till primärvårdsjouren. Vid akuta tillstånd - ring 112.

T4XK