18 februari 2019

Oacceptabla brister i hantering av samtal till 1177

Region Sörmland har tagit del av information om att inspelade samtal till 1177 vårdguiden funnits tillgängliga på internet.

- Det är helt oacceptabelt om känsliga patientuppgifter hanteras på detta sätt. Patienter och invånare ska kunna känna sig trygga i kontakt med 1177 vårdguiden. Vi behöver nu få alla fakta på bordet för att bedöma omfattningen och vilka åtgärder som behöver vidtas, säger Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Sörmland.

Vad har hänt?

Enligt uppgifter i Computer Sweden har alla telefonsamtal som ringts till 1177 sedan 2013 och som tagits emot av vårdentreprenören Medicall legat helt öppet som ljudfiler på en oskyddad webbserver.

Enligt Medhelp finns det inga uppgifter i nuläget om det är en person eller flera som varit inne och lyssnat på samtal.

Vilka åtgärder vidtas?

Medhelp har agerat och åtgärdat felet så att möjligheten att kunna komma åt filerna nu är stängd.

Region Sörmland kommer snarast att kalla till ett möte med Medhelp för att få en fullständigare bild av läget.

HY5E