30 november 2020

Onödiga frågetecken med snabbutredning om nya stambanor – Ostlänken behövs

Efter många års planering, förhandlingar och lokal förankring om Ostlänken finns nu konkreta förberedelser för stationsutveckling och byggstart med början 2022. Utredning om alternativa stambanor skapar i detta skede bara onödiga frågetecken enligt Region Sörmland, Nyköping- och Trosa kommuner.

- Behovet av Ostlänken har inte förändrats på något sätt. Den ökade tillgänglighet som Ostlänken innebär för vår växande region är avgörande för både hållbarheten, tillväxten och konkurrenskraften. Det gäller också för Sverige som helhet, säger Monica Johansson (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Sörmland.

Regeringens tillåtlighet från juni 2018 bekräftar och inkluderar Ostlänkens stationer i Vagnhärad, Nyköping, vid Stockholm Skavsta flygplats samt centralt stationsläge i Norrköping. Trafikverkets snabbutredning om varianter av nya stambanor, som utelämnar regionala nyttor, skapar onödiga frågetecken, riskerar att bli kontraproduktivt och skada den stabila grund som sedan länge skapats, enligt Region Sörmland, Nyköping- och Trosa kommuner.
- Det Trafikverket har redovisat går helt mot vad vi arbetat för så länge. Utformningen med fem stationer längs Ostlänken och med centrala lägen är avgörande delar i Ostlänkens utformning och vi fortsätter arbetet enligt gällande inriktning och planer, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

- Det är viktigt att Trafikverket väger samman regionala och nationella nyttor i arbetet med utredningen. Lika viktigt är att utgå ifrån att Sverigeförhandlingen och andra ingångna avtal fortsatt gäller, så att inte förtroendet för staten som avtalspart försvagas, säger Daniel Portnoff (M), Kommunstyrelsens ordförande, Trosa kommun.

Fakta/Regionen och kommunernas syn på snabbutredningen och det lokala arbetet med Ostlänken
De fem stationskommunerna utmed Ostlänken arbetar för att tillse att 55 000 bostäder byggs till år 2035, vilket förutsätter stationer och centrala stationslägen som skapar utveckling i hela stråket.
En ny stambana kommer att ha en betydande roll i landets transportsystem i mer än 100 år. Att då snabbutreda systemets utformning riskerar leda till förseningar, att lokalt och regionalt förtroende går förlorat samt i värsta fall att stora nyttor uteblir.
Den 30/11 skickar regionen och kommunerna sina synpunkter om alternativ på ny stambana inom ramen på 205 miljarder till Trafikverket som ett underlag i deras utredning som ska lämnas till regeringen 29 februari 2021.

83W5